กิจกรรมโครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย”
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย”

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 เรื่อง “นวัตกรรมพลังงาน...โอกาสอุตสาหกรรมไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบายและนวัตกรรมด้านพลังงาน เช่น Smart Energy / Smart Industry และ Energy Storage เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมด้านพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนวัตกรรมด้านพลังงาน ในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงานสัมมนา และร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนวัตกรรมพลังงานไทย” พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปราย และการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม Energy Fair บริเวณหน้างาน หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ http://www.iie.or.th/iie2016/activity_event_detail.php?activity_id=183 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/forms/Ti2ZWQNpg0Sb3Va22 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญา บำรุงจิตร์ หรือ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ โทรศัพท์  0-2345-1247 โทรสาร 0-2345-1258

 

**รับจำนวนจำกัด** เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561