กิจกรรมโครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือเข้าร่วมโครงการ Energy Points ปี 61
ดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือเข้าร่วมโครงการ Energy Points ปี 61
โครงการ Energy เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมสะสมคะแนนพร้อมกันทั่วไปประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษจิกายน 2560

ระยะเวลาแลกสิทธิประโยชน์ 
1 มีนาคม 2561- 31 ตุลาคม 2561 (หรือจนกว่าเงินสนับสนุนภายใต้โครงการจะหมด)

สิทธิประโยชน์โครงการ
-อบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน
-เยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างที่มีการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มจังหวัด
-ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้ปรึกษา 1 วันเพื่อแนะนำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
-เงินสนับสนุน 30% แต่ไม่เกิน 300,000 บาท/นิติบุคคล

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ใบสมัคร       :  http://energypoints.info/download/310
คู่มือโครงการ : http://energypoints.info/download/311

สามารถส่งใบสมัครได้ที่
-สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ศูนย์เผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ
-โทรสาร   : 02-3451258
-Email     : center.iie@gmail.com

ติดต่อ  
โทรศัพท์   : 02-3451252-3 
โทรสาร    : 02-3451258
Email      : center.iie@gmail.com