ดาวน์โหลด
Download เอกสารโครงการ
ตัวอย่างเอกสารการประกาศนโยบาย
ตัวอย่างเอกสารการประกาศนโยบาย 1
ตัวอย่างนโยบาย แบบที่ 1.doc
ตัวอย่างเอกสารการประกาศนโยบาย 2
ตัวอย่างนโยบาย แบบที่ 2.doc
ตัวอย่างเอกสารการประกาศนโยบาย 3
ตัวอย่างนโยบาย แบบที่ 3.doc
ตัวอย่างการแต่งตั้งผู้ประสานงานการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่างการแจ้งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบเป็นทีม
ตัวอย่างการแจ้งแต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบเป็นทีม.doc
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง Energy Man คนเดียว
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง Energy Man คนเดียว.doc
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง Energy Man คนเดียวพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้ง Energy Man คนเดียวพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ.doc
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งทีม Energy Man พร้อมระบุหน้าที่
ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งทีม Energy Man พร้อมระบุหน้าที่.doc
ตัวอย่างการวางแผนงานอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นที่ 3 แผนงานเบื้องต้น
ขั้นที่ 3 แผนงานเบื้องต้น.xlsx
ตัวอย่างการทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดการประเมินมาตรการ แนบร่วมกับรีวิวแผนงาน
รายละเอียดการประเมินมาตรการ แนบร่วมกับรีวิวแผนงาน.docx
ขั้นที่ 4 รีวิวแผนงาน
ขั้นที่ 4 รีวิวแผนงาน.xlsx
คู่มืออนุรักษ์พลังงาน 12 เรื่อง
6.การอนุรักษ์พลังงานในระบบน้ำเย็น
7.Energy saving manual Vol.7.pdf
8.การอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น
11.Energy saving manual Vol.11.pdf
5.การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ
6.Energy saving manual Vol.6.pdf
1.ภาพรวมการอนุรักษ์พลังงาน
1.ภาพรวมการอนุรักษ์พลังงาน.pdf
2.การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร
2.การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหาร.pdf
3.แนวทางการสร้างจิตสำนึก
3.แนวทางการสร้างจิตสำนึก.pdf
4.การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด
4.การอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด.pdf
7.การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า
7.การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า.pdf
9.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มความร้อน
9.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊มความร้อน.pdf
10.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน
10.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน.pdf
11.การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา
11.การอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผา.pdf
12.บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
12.บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO).pdf
ใบสมัคร
คู่มือโครงการ Energy Points ปี 61
คู่มือ EnergyPoints.pdf
ใบสมัครโครงการ Energy Points ปี 61
ใบสมัครโครงการ Energy Points ปี 61.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 (One Day Audit)
P3-1 ใบแลกกิจกรรม 3 ผู้เชี่ยวชาญ.pdf
สื่อประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงาน
Infographic_สร้างจิตสำนึก-01
สร้างจิตสำนึก-01.jpg
infographic_ESCO RE-01
ESCO RE-01.jpg
infographic_การอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงานRE -01.jpg
infographic_ปรับอากาศแยกส่วน
ปรับอากาศแยกส่วนRE.jpg
infographic_ปั๊มความร้อน
ปั๊มความร้อนRE-01.jpg
infographic_ระบบจัดการพลังงาน
ระบบการจัดการพลังงานRE-01.jpg
infographic_ระบบเตาเผา
ระบบเตาเผาRE-01.jpg
infographic_ระบบทำความเย็น
ระบบทำความเย็นRE-01.jpg
infographic_ระบบน้ำเย็น
ระบบน้ำเย็นRE-01.jpg
infographic_ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า RE-01.jpg
infographic_ระบบอากาศอัด
ระบบอากาศอัด RE -01.jpg
infographic_ระบบไอน้ำ
ระบบไอน้ำ RE-01.jpg
เอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอรับการสนับสนุนเงิน (Point ที่ 4)
ใบแลกสิทธิ์ประโยชน์กิจกรรมที่ 4 (subsidy)
P4-1 ใบแลกรับสิทธิประโยชน์กิจกรรมที่ 4.pdf
เงื่อนไขการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้โครงกา Energy Points
เงื่อนไขการขอ Subsidy.docx
เอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน (Subsidy)
แบบฟอร์มรายงานผลประหยัด
ร่างรายงานผลประหยัด.docx
เเบบฟอร์ม หนังสือเบิกเงิน งวดที่ 1 เเละ งวดที่ 2
(ตัวอย่าง)เเบบฟอร์ม หนังสือเบิกเงิน งวดที่ 1 เเละ งวดที่ 2.doc