ติดต่อเรา
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ที่อยู่สำนักงานส่วนกลาง

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น4 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-345-1252-53      โทรสาร: 02-345-1258
center.iie@gmail.com      www.iie.or.th

รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการ

นายเฉลิม สัมพันธ์ธนรักษ์
รองผู้จัดการโครงการ / ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

นายกิตติชัย เพ็งวงศ์ษา
วิศวกรโครงการ

นายสุพัฒน์ กิจศิริกุล
วิศวกรโครงการ

น.ส.นันทิยา รุ่งเลิศวิทรัยกุล
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นายวันเฉลิม แขสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

แผนที่ประเทศไทย 18 ศูนย์ และข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ 18 ศูนย์

ภาคกลางตอนบน 1 :

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 เลขที่ 123 หมู่ 3 ถ.เอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035-345-966 โทรสาร : 035-345-967
อีเมล : center.ayutya@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายกิตติพันธ์ จันทน์สุคนธ์

ภาคกลางตอนบน 2 :

ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: ลพบุรี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี (สำนักงานอุตสาหกรรมจ.ลพบุรี) เลขที่ 2/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036-613-499 โทรสาร : 036-613-499
อีเมล : center.lawoe@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายรัฐนันท์ พิพิธธนไกรพร

ภาคกลางตอนกลาง :

ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038-814-419 โทรสาร : 038-814-409
อีเมล : center.chachoengsao@gmail.com

วิศวกรโครงการ : น.ส.มนต์มนัทธ์ อู่วิเชียร

ภาคกลางตอนล่าง 1 :

ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: นครปฐม

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ 151/91 อาคาร D ชั้น 2 โรงแรมเวล ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-210-288-9 โทรสาร : 034-210-289
อีเมล : nakornpathom.center@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายธนวัฒน์ สุดสวาท

ภาคกลางตอนล่าง 2 :

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: เพชรบุรี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 87/2 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-414-128 โทรสาร : 032-415-040
อีเมล : center.phetburi@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายกฤษณะ ศรีคะชะ

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย :

สุราษฎร์ธานี ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เลขที่ 172 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ : 077-223-167 โทรสาร : 077-223-168
อีเมล : center.surat@gmail.com

วิศวกรโครงการ : น.ส.ศิริลักษณ์ ชูศักดิ์

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน :

ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: ภูเก็ต

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด) 48/4 ชั้น 2 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-240-556 โทรสาร : 076-240-362
อีเมล : center.phuket2@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายเอกพจน์ ฮาเส็ม

ภาคใต้ชายแดน :

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: สงขลา

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่ เลขที่ 165 ถ. กาญจนวนิช ต. น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-211-902 074-211-902 โทรสาร : 074-211-903
อีเมล : center.songkhla@gmail.com

วิศวกรโครงการ : น.ส.ศุภมาส ดุริยรัฐการ

ภาคตะวันออก :

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: ชลบุรี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชั้น 5 เลขที่ 67 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038-288-507 โทรสาร : 038-288-508
อีเมล : center.chonburi@gmail.com

วิศวกรโครงการ : น.ส.พิชนก วราห์สิน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 :

อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: อุดรธานี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 83/14 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-246-498 042-211-511 โทรสาร : 042-246-498
อีเมล : center.udonthani@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายดุษฎี ภูกิ่งงาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 :

มุกดาหาร สกลนคร นครพนม

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: สกลนคร

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1780/88 ถ.รอบหนองสนม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042-714-713 โทรสาร : 042-714-713
อีเมล : center.sakonakhon@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายยศศักดิ์ ชมภูวิเศษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง :

ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: ขอนแก่น

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 711 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-227-832-3 โทรสาร : 043-227-833
อีเมล : center.khonkaen@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายจักรพล จันลือไชย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 :

อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: อุบลราชธานี

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เลขที่ 222 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-312-300 โทรสาร : 045-312-300
อีเมล : center.ubon@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายสยาม ถิ่นขาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 :

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: นครราชสีมา

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 276/11 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-267-117-8 044-230-210 โทรสาร : 044-230-970
อีเมล : center.nakhonratchasima@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายกฤษณะ จอมมะเริง

ภาคเหนือตอนบน 1 :

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: เชียงใหม่

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เลขที่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-304-346-7 โทรสาร : 053-246-353
อีเมล : center.chiangmai@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายธีระ เมตตามนุษย์

ภาคเหนือตอนบน 2 :

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: เชียงราย

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เลขที่ 419 ม.21 ถนนสิงหไคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-715-399 โทรสาร : 053-744-339
อีเมล : center.chiangrai@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายณรงค์กรณ์ แก้วปลั่ง

ภาคเหนือตอนล่าง 1 :

พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: พิษณุโลก

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 292 หมู่ 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ต.บ้างกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-216-966 087-848-1903 โทรสาร : 055-216-966
อีเมล : center.phitsanulok@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายปราการ สุวรรณเจริญ

ภาคเหนือตอนล่าง 2 :

นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร

+

จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ: นครสวรรค์

ที่อยู่ : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 13/1 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240

โทรศัพท์ : 056-334-715 โทรสาร : 056-334-385
อีเมล : center.nakornsawan@gmail.com

วิศวกรโครงการ : นายชานัฐธนพล แสงสุข